Loading the content... Loading depends on your connection speed!

test

Kiruna Vildmarkshörnan Aktiebolag (”VILDMARKSHÖRNAN ”), med organisationsnummer 556392-1849, hantering av dina personuppgifter och cookies. Denna integritetspolicy gäller användare av VILDMARKSHÖRNAN:s webbplats vildmarkshornan.com.

Inledning

All personlig data ägs av dig som kund eller privatperson, vilket innebär att du har rätt att få reda på hur vi som företag använder den information som finns om dig och för vilket syfte. Din integritet är viktig för oss och vi hanterar dina personuppgifter med respekt och omsorg Vi har därför denna policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar av denna integritetspolicy genom att besöka vår webbplats.   <strong>Vem ansvarar för dina personuppgifter?</strong> VILDMARKSHÖRNAN är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet Den europeiska dataskyddsförordningen (EU 2016/679) GDPR som gäller som lag och riktlinjer för VILDMARKSHÖRNAN. VILDMARKSHÖRNAN fungerar även som personuppgiftsbiträde och behandlar insamlade personuppgifter. Var lagras dina personuppgifter? De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i datalagrings utrymmen hos Svenska underleverantörer till VILDMARKSHÖRNAN. All hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vad för slags personuppgifter samlar vi in? Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du handlar i vår webbutik. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar. <strong>Hur använder vi dina personuppgifter?</strong> Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål: För att skapa och hantera ditt personliga konto på VILDMARKSHÖRNAN För att bearbeta dina beställningar För att kunna skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och annan information. För att hantera ditt konto genom att utföra kreditkontroller För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information För att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster För att testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra tjänster För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter. <strong>Vilka är dina rättigheter?</strong> Du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till: Vildmarkshörnan Föreningsgatan 7C 981 31 Kiruna eller mejla till info@vildmarlshornan.com. <strong>Vem har tillgång till dina personuppgifter?</strong> Dina uppgifter hanteras inom VILDMARKSHÖRNAN. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför VILDMARKSHÖRNAN. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. mediebyråer för distribution av nyhetsbrev, betallösningar och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller. Hur skyddar vi dina personuppgifter? Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS som utvecklades av kortföretagen VISA, Mastercard, Diners, American Express. Detta innebär att säkerheten är mycket hög vid bearbetningen av dina kortuppgifter. När du betalar med kort förbehåller vi oss rätten att utföra en identitetskontroll. <strong>Cookies</strong> Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i samlad/aggregerad form i analysverktyg som Google Analytics. De cookies som används är både permanenta och tillfälliga cookies (sessionscookies). Dessa permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader. <strong>Länkar</strong> Webbplatsen Vildmarkshörnanncerakademien.se kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen. Personuppgiftsansvarig Vildmarkshörnan Föreningsgatan 7C 981 31 Kiruna Telefon: +46 (0) 980-822 15 E-post: info@vildmarlshornan.com